Funktio

Funktio on Verkkoaseman kehittämä SaaS-palvelu tehtävien ja asiakasyhteydenpidon hoitoon, jonka kehittämisen lähtökohtana on ollut yritysten kokemukset eri kanavien hallitsemattomuudesta. Funktiolla asiakkaat pystyvät palvelemaan omia asiakkaitaan näppärästi yhden palvelukanavan kautta.

Riesen Design suunnitteli Funktiolle koko paketin, eli logon, visuaalisen ilmeen, graafisen ohjeistuksen, esityspohjan, kuvitukset, ikonit sekä nettisivujen ja itse sovelluksen käyttöliittymät.

Loimme projektin alussa kaksi mahdollista visuaalista polkua, jotka lopulta (niin kuin usein tapahtuu!) yhdistettiin yhdeksi vahvaksi konseptiksi.

Funktion ensisijainen tehtävä on keskittää eri lähteistä tullutta tietoa yhteen paikkaan. Tastä ydintehtävästä muodostui logolle visuaalinen konsepti: viivat kuvaavat polkuja, joita pitkin data järjestyy Funktiossa. Nämä elementit muodostavat samalla F-kirjaimen vahvistaen palvelun tunnettavuutta.

Ala on erittäin kilpailtu ja yksi tapa, jolla Funktio pystyy erottumaan visuaalisesti, on käyttää laadukkaita kuvituksia usein käytettyjen stokkivalokuvien sijaan. Ehdotuksemme oli käyttää muotokieltä,‍ jolla kerrotaan tarina abstraktisti: tehtäviä esittävät kiekot kulkevat ensin järjestelmän sisään, jossa ne kootaan yhteen ja analysoidaan. Tehtävien vastaanottamisen jälkeen ne ovat selkeästi listattuina ja käsiteltävissä Funktiossa. Kolmas vaihe kuvaa miten tehtävät käsitellään tietoturvallisesti ja sujuvasti loppuun asti.

Kuvituskonsepti on suunniteltu siten, että nämä erilliset vaiheet voidaan helposti yhdistää yhdeksi isoksi kuvaksi. Funktion tarjonnan laajentuessa kuvituksia voidaan myös lisätä tulevaisuudessa.

Asiakas

Funktio / Verkkoasema

Vuosi

2023—2024

Tehtävä
  • Logo ja visuaalinen ilme
  • Graafinen ohjeistus
  • 3D-kuvitukset
  • Ikonit
  • Nettisivujen visuaalinen suunnittelu
  • Sovelluksen visuaalinen suunnittelu
  • Esityspohja
No items found.
.

Lisää
Projekteja

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kaikki
Käyttöliittymät
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Käyttöliittymät
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Käyttöliittymät
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Kuvitukset
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki
Animaatiot
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Käyttöliittymät
Kaikki
Kaikki
Käyttöliittymät
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Animaatiot
Käyttöliittymät
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Animaatiot
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki