SmartRail Ecosystem

Vuonna 2017 Skoda Transtech aloitti keskustelut muiden sidosryhmien kanssa luodakseen älykkään ja yhtenäisen raitiovaunuekosysteemin. Tarkoituksena oli siirtyä perinteisistä insinööri- ja tuotantomenetelmistä kohti uutta liiketoimintaa, joka pystyy tarjoamaan ensiluokkalaisia raitiovaunupalveluja.

Škoda Transtech pyysi Riesen Designiä luomaan suoraviivaiset, mutta samalla tehokkaat pelisäännöt ekosysteemin visuaaliselle ilmeelle. Päämäärämme oli luoda sellainen ilme, joka on sekä hieman futuristinen, että erittäin helposti lähestyttävä ja selkeä. Valitsimme time lapse -valokuvia, joita voidaan käyttää abstrakteina kuvituksina kuvataksemme datan virtaa ja tämän uudenlaisen ekosysteemin nopeutta. Lopputuloksena syntyi ytimekäs opas, joka sisältää logovariaatioita, värimaailman, pari fonttia, konseptin abstrakteille ja konkreettisille kuville, ohjeita ikoneille ja infograafeille sekä monipuolisen kalvopohjan.

Asiakas

SmartRail Ecosystem / Verkkoasema

Vuosi

2019

Tehtävä
  • Visuaalinen ilme
  • Graafinen ohjeistus
  • Ikoneita
  • Esityspohja
  • Kaavioita
No items found.
.

Lisää
Projekteja

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kaikki
Käyttöliittymät
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Käyttöliittymät
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Käyttöliittymät
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Visuaaliset ilmeet
Kuvitukset
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki
Animaatiot
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Käyttöliittymät
Kaikki
Kaikki
Käyttöliittymät
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Animaatiot
Käyttöliittymät
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Animaatiot
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki
Kuvitukset
Visuaaliset ilmeet
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki
Animaatiot
Kuvitukset
Kaikki