ASIAKAS

Verkkoasema / Skoda TransTech

VUOSI

2019

TEHTÄVÄT

Visuaalinen ilme

Graafinen ohjeistus

Ikonit

Esityspohja

Vuonna 2017 Skoda Transtech aloitti keskustelut muiden sidosryhmien kanssa luodakseen älykkään ja yhtenäisen raitiovaunuekosysteemin. Tarkoituksena oli siirtyä perinteisistä insinööri- ja tuotantomenetelmistä kohti uutta liiketoimintaa, joka pystyy tarjoamaan ensiluokkalaisia raitiovaunupalveluja.


Skoda Transtech pyysi Riesen Designiä luomaan suoraviivaiset, mutta samalla tehokkaat pelisäännöt ekosysteemin visuaaliselle ilmeelle. Päämäärämme oli luoda sellainen ilme, joka on sekä hieman futuristinen, että erittäin helposti lähestyttävä ja selkeä. Valitsimme time lapse -valokuvia, joita voidaan käyttää abstrakteina kuvituksina kuvataksemme datan virtaa ja tämän uudenlaisen ekosysteemin nopeutta.


Lopputuloksena syntyi ytimekäs opas, joka sisältää logovariaatioita, värimaailman, pari fonttia, konseptin abstrakteille ja konkreettisille kuville, ohjeita ikoneille ja infograafeille sekä monipuolisen kalvopohjan.

SmartRail Ecosystem